راهنمای کشوری کروناویروس

بیماری MERS-CO یک بیماری نوپدید می‌باشد که امسال هم بعد از مراسم حج در جامعه ایجاد نگرانی کرده بود. ویروس عامل بیماری همان کروناویروس عامل سرماخوردگی است ولی با تغییرات ژنتیکی منجر به بیماری شدید ریوی و… شما می‌توانید به منظور دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این بیماری فایل زیر را دریافت نماببد.

بیشتر بخوانید